Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej – najważniejsze zalety

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej cieszy się coraz większą popularnością. Jej zaletą jest niższy koszt realizacji napraw niż w przypadku tradycyjnych metod, oszczędność czasu oraz wysoka jakość dokonanych prac. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod odnowy kanalizacji, bezwykopowa renowacja sieci nie wymaga także wykonywania pracochłonnych wykopów, co pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców oraz wygląd krajobrazu.

Dlaczego warto postawić na bezwykopową renowację sieci?

Bezwykopowa renowacja sieci przebiega bez naruszenia struktury nawierzchni. Dzięki temu znacznemu zmniejszeniu ulega hałas towarzyszący robotom, nie ma uciążliwych wykopów oraz utrudnień w życiu codziennym dla ludzi mieszkających w pobliżu miejsca wykonywanych prac renowacyjnych. Brak konieczności wykonywania wykopów pozytywnie wpływa także na koszt prac – bezwykopowa renowacja sieci jest znacznie mniej pracochłonna oraz kosztuje mniej niż tradycyjne metody wykopowe, które generują wyższe koszty oraz są bardziej czasochłonne.

W większości przypadków prace nad siecią kanalizacyjną toczą się w miejscach silnie zurbanizowanych, w pobliżu ulic, w parkach, miejscach turystycznych oraz na miejskich obszarach zielonych. Bardzo ważne jest więc chronienie tych miejsc oraz troska o komfort mieszkańców korzystających na co dzień z przestrzeni miejskiej. Technologie wykopowe są szczególnie uciążliwe, gdyż wymagają dokonania wykopów oraz prowadzenia prac renowacyjnych przez dłuższy okres czasu, co negatywnie wpływa na komfort korzystania z okolicy oraz wiąże się z licznymi niedogodnościami i utrudnieniami. Bezwykopowa renowacja sieci cieszy się tak dużą popularnością, gdyż pozwala wykonać wszystkie niezbędne prace szybciej i bez narażania mieszkańców na problemy.

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej – najważniejsze zalety

Najważniejsze zalety bezwykopowej renowacji sieci

Bezwykopowa renowacja sieci ma wiele istotnych zalet, z powodu których jej popularność z roku na rok systematycznie rośnie. Przede wszystkim pozwala na wykonanie prac także w trudnych warunkach oraz w miejscach często uczęszczanych przez duże grupy ludzi np. na skrzyżowaniach w wielkich miastach, na terenach zielonych oraz w miejscach zabytkowych, które nie powinny zostać naruszone przez tradycyjną przebudowę sieci kanalizacyjnej.

Metody bezwykopowej renowacji sieci są silnie uzasadnione także ze względów ekologicznych. Brak konieczności wykonania wykopów w naturalny sposób chroni środowisko naturalne oraz nie zmienia wyglądu krajobrazu. Nie ma także konieczności odtworzenia pierwotnie istniejącej w danym miejscu roślinności, co pozytywnie wpływa na wygląd najbliższego otoczenia miejsca, w którym prowadzone są roboty renowacyjne. Co więcej, podczas prac nie ma także ryzyka uwolnienia do powietrza szkodliwych substancji znajdujących się pod powierzchnią ziemi.

Realizowana przez profesjonalne firmy bezwykopowa renowacja sieci jest tańsza i szybsza w przeprowadzeniu od tradycyjnych metod rozkopowych. Jej niższy koszt wiąże się w wielu przypadkach z brakiem konieczności wymiany zniszczonych odcinków kanalizacji, które do odzyskania pełnej funkcjonalności i drożności potrzebują jedynie niewielkich prac naprawczych.