Jak kupić nieruchomość z licytacji komorniczej?

Licytacje komornicze, których przedmiotem są nieruchomości, cieszą się w Polsce nieustannym zainteresowaniem. Ich popularność widoczna jest szczególnie w większych miastach, gdzie chętni upatrują przede wszystkim dobrych okazji do zakupu tańszych mieszkań, które mogą wykorzystać do własnych celów mieszkalnych lub przeznaczyć na inwestycję. Jak wygląda zakup nieruchomości z licytacji komorniczej?

Ogłoszenie licytacji i publikacja obwieszczenia

Licytacje komornicze wystawiane są na wniosek wierzyciela. Fundusze pozyskane ze sprzedaży lokalu przekazywane są w celu zaspokojenia potrzeb osób, które domagają się uregulowania swoich należności.

Komornik w porozumieniu z wierzycielem dokonuje obwieszczenia dotyczącego licytacji komorniczej nieruchomości. Ogłoszenie pojawia się co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Z pewnością można znaleźć je w budynku sądu rejonowego właściwego dla adresu danego lokalu, jak również w urzędzie gminy; na stronie Krajowej Rady Komorniczej, a także na stronie komornika zajmującego się sprawą.

Warunki przystąpienia do licytacji

Osoba, która chce wziąć udział w licytacji komorniczej nieruchomości, powinna spełniać kilka warunków. Uczestnikiem nie może być przede wszystkim dłużnik, komornik, pracownicy urzędowi powiązani ze sprawą, jak również rodzina dłużnika. Istotną informacją jest konieczność posiadania gotówki – jest to jedyna dopuszczalna forma finalizacji transakcji komorniczej (uruchomienie procedury kredytowej należy do rzadkich wyjątków).

Uczestnik licytacji jeszcze przed jej rozpoczęciem zobowiązany jest do wpłaty wadium, czyli kwoty, która wynosi 10% szacowanej wartości nieruchomości. W przypadku gdy transakcja kupna nie dojdzie do skutku, pieniądze są zwracane.

Jak kupić nieruchomość z licytacji komorniczej?

Przebieg licytacji

Licytacja komornicza nieruchomości zawsze odbywa się w obecności sędziego. Komornik rozpoczyna licytację, przedstawiając kwotę minimalną. Od tej chwili uczestnicy aukcji przebijają ofertę, proponując nie mniej jak 1% wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych złotych. Zwycięzcą licytacji jest osoba, której oferta jest najwyższa, i nikt nie przebił kwoty po trzecim postąpieniu. Komornik ogłasza licytanta, który nabył nieruchomość i zamyka przetarg.

Co po wygranej?

Postanowienie o nabyciu nieruchomości musi się uprawomocnić. Zwycięzca zobowiązany jest do wpłaty wylicytowanej kwoty gotówką w ciągu 14 dni od dnia licytacji. Kwotę należy pomniejszyć o wpłacone wcześniej wadium. W wyjątkowych przypadkach sąd dopuszcza przedłużenie terminu wpłaty o kolejne 7 dni, jednak okoliczności temu towarzyszące powinny być uzasadnione i ważne.

Wady nieruchomości z licytacji komorniczych

Mieszkania wystawiane na licytację z pewnością mają sporo zalet, lecz nie są także wolne od wad. Taki obiekt z pewnością będzie wymagał remontu. W niektórych przypadkach można trafić na lokal o nieuregulowanym stanie prawnym lub z obciążeniem hipotecznym, co może przysporzyć niemałych problemów. Dlatego istotne, aby takie kwestie sprawdzić przed przystąpieniem do licytacji – wówczas istnieje niewielkie ryzyko zakupu kłopotliwej nieruchomości.

Partnerem artykułu jest: komornik apelacja warszawska.