Jak zabezpieczyć się przed nielojalnym najemcą?

Wynajem lokalu użytkowego to znakomity sposób na dodatkowe źródło dochodu. Branża nieruchomości na wynajem wciąż ma się bardzo dobrze z uwagi na oryginalne pomysły, produkty oraz usługi, które sprzedawcy chcą zaoferować odbiorcom. Wynajem lokalu to zatem transakcja biznesowa, przed którą warto się zabezpieczyć, będąc właścicielem lokalu.

Dyskretne sprawdzenie najemcy

Istnieje kilka sposobów na to, by uniknąć przyszłych problemów związanych z nieuczciwym najemcą. Warto zebrać najważniejsze informacje zanim nastąpi podpisanie umowy o wynajem lokalu. Właściciel może mieć trudności z uzyskaniem wiedzy o wypłacalności najemcy, lecz historię sprawdzenia takiej osoby umożliwia Biuro Informacji Kredytowej. Jeśli najemca deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej, dodatkowe informacje o nim można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie powyższych dokumentów można stwierdzić, czy przeciw najemcy nie są prowadzone egzekucje komornicze.

Zapisy w umowie najmu

Niezwykle ważne jest, aby umowę najmu lokalu użytkowego przygotować w formie pisemnej. Umowa najmu jest przeważnie długoterminowa, dlatego tym bardziej istotne jest sporządzenie jej na piśmie. Poszczególne paragrafy dokumentu powinny zawierać przemyślane treści, które gwarantują bezpieczeństwo obu stronom. Warto zapoznać się z powszechną terminologią, szczególnie związaną z fachowym nazewnictwem obu stron, czasem trwania umowy, sposobem uiszczania opłat oraz warunkami wypowiedzenia.

Właściciel lokalu może określić swoje zasady, które również warto zawrzeć w treści umowy. Warunki wynajmującego zazwyczaj dotyczą ponoszenia przez najemcę kosztów związanych z bieżącym użytkowaniem lokalu (rachunki za zużycie prądu, pobór wody, wywóz nieczystości itd.), a także ewentualne remonty, których chce dokonać osoba prowadząca działalność na terenie lokalu.

Warto również jasno określić przyczyny wypowiedzenia umowy. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy, jeśli najemca zalega z czynszem za pełne dwa miesiące. Druga strona z kolei może złożyć wypowiedzenie, jeśli warunki panujące w lokalu działają ze szkodą na zdrowie lub stwarzają realne niebezpieczeństwo w trakcie codziennego użytkowania.

Jak zabezpieczyć się przed nielojalnym najemcą?

Prawo do kontroli

Chcąc zabezpieczyć się przed nielojalnym najemcą, właściciel lokalu może zażądać prawa do jego kontroli. Choć działania te mogą zniechęcić najemcę do podpisania umowy, ostatecznie czynności te chronią właściciela przed nieuczciwą osobą. Wynajmujący może zatem umownie raz w miesiącu kontrolować stan lokalu.

Kaucja

Innym sposobem na zabezpieczenie ze strony właściciela jest pobór kaucji, czyli określonej sumy pieniężnej. Działania te mają za cel pokryć ewentualne straty, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lokalu przez najemcę lub uchylania się od płacenia czynszu. Kwota określana jest wspólnie przez dwie strony i zapisana w treści umowy.

Partnerem materiału jest firma LOCO Commercial - agencja nieruchomości komercyjnych Warszawa.