Dlaczego woda zawilgaca ściany w domu?

Wilgoć w murach powstaje na skutek nasiąkania wody w puste przestrzenie kapilarne wewnątrz ścian, które mogą dotyczyć zarówno warstwy zaprawy jak i cegły lub innego materiału, z którego zostały one skonstruowane. Same cegły posiadają zdolność do przejmowania wilgoci, co dodatkowo powiększa skalę problemu. Proces ten może zachodzić niemal w każdym domu, ponieważ woda jest obecna wszędzie i znajduje się pod postacią deszczu, pary wodnej, śniegu czy wód gruntowych. Wnika ona wewnątrz ścian na skutek wadliwego działania lub braku uszczelnienia cokołów oraz zewnętrznych izolacji przeciwwodnych. Dzieje się tak również przez zdolności higroskopijne murów, czyli wchłaniania pary wodnej z powietrza oraz kapilarnych umiejętności samej wody do podsiąkania w górę z podłoża. Wszystkie te procesy prowadzą do nadmiernego zawilgocenia, a w konsenkwencji szkód wyrządzonych budynkowi i zdrowiu jego mieszkańców.

Dlaczego zawilgocone mury są szkodliwe?

Nadmiernie wilgotne mury wpływają na zwiększenie nakładów energii potrzebnych do ocieplenia budynku w trakcie sezonu grzewczego. Jest to nieekonomiczny i nieekologiczny aspekt tego problemu. Tendencja do wilgotności może być również przyczyną nadmiernego zasolenia muru, a w konsekwencji niszczenia jego struktury i zmniejszania wytrzymałości. Skąd sole biorą się w budynkach? Mogą znajdować się w różnego rodzaju zaprawach wiążących, a ponadto powstają na skutek reakcji chemicznych wytworzonych pomiędzy wodą, a różnego rodzaju zanieczyszczeniami, pochodzącymi z kwaśnych opadów, spalin, a nawet powietrza. Kapilary transportują takie roztwory w głębsze warstwy muru, gdzie wzrasta ich stężenie, produkując wykwity oraz dodatkowo pochłaniając wodę. Równie niebezpiecznym czynnikiem jest stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju różnego rodzaju pleśni i grzybów. Trudno jest się ich pozbyć, a dodatkowo są niebezpieczne dla zdrowia. Mogą powodować choroby dróg oddechowych oraz układu pokarmowego, alergie, choroby skóry, w tym grzybicę, a także bóle głowy, złe samopoczucie, nudności czy podrażnienie oczu. Wszystko za sprawą uwalnianych przez nie mikrotoksyn, które odpowiedzialne są za wszelkie niepożądane objawy, które wywołane są pleśnią. Długotrwałe osiedlenie wykwitów jest niebezpieczne nawet dla życia mieszkańców takiego domu. Czy da się walczyć z ogółem procesu i dążyć do prawidłowego stanu ścian?

Dlaczego woda zawilgaca ściany w domu?

Sposoby działania z wilgocią

Aby pozbyć się tego problemu z własnego domu należy zastosować zabiegi osuszania, które łączą się z usuwaniem wody z przegród kapilarnych. To proste sposoby, działające przez wiele lat, które zabezpieczają zdrowie przed szkodliwymi czynnikami, wpływają na wytrzymałość murów oraz polepszają komfort mieszkania w takim budynku. Elektroosmoza to jedna z najczęściej stosowanych metod, która polega na wymuszeniu przez różnicę potencjałów elektrycznych, ruchu wody w kierunku gruntu. Wyróżnia się sposób bierny i czynny tego procesu. W pierwszym z nich podłącza się elektrody do murów oraz wprowadza je wgłąb ziemi, a następnie łączy je przewodem, za pomocą którego kierunkują wilgoć w dół. Natomiast drugi polega na podłączeniu prądu stałego do elektrod, co prowadzi do szybszego efektu osuszenia budynku - sprawdź na OsuszanieBudynku.com. Jest to metoda bezinwazyjna, nie wymagająca przebijania się przez ścianę, w której nie trzeba długo oczekiwać na pozbycie się wilgoci. Jej efektywność zależy od stopnia zasolenia, wilgotności oraz rozmiejscowienia kapilarów. Następnym sprawdzonym procesem jest iniekcja, będąca inwazyjnym zabiegiem, działającym na zasadzie wytworzenia w murze przepon przerywających podciąganie kapilarne powyżej miejsca ich wystąpienia. Opracowanych zostało kilka sposobów, jednak wszystkie bazują na iniektach lub kremach iniekcyhnych o właściwościach hydrofobicznych. Takie wprowadzanie preparatów może być stosowanie nawet w murach całkowicie przewilgoconych, jednak je uszkadza, pozostawiając ślady po przebiciach.

 

Konkretny zabieg można dobrać w zależności od potrzeb, preferowanego sposobu i wymagań dotyczących osuszenia budynku. Warto jednak go zastosować, aby zadbać o swój dom i jego wiekowość.