Jak działa wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna to proces, w ramach którego dochodzi do wymiany powietrza. Za tą wymianą stoi specjalne urządzenie mechaniczne w postaci wentylatora.

Wyróżnia się obecnie wentylacje mechaniczną nawiewną, wywiewną oraz nawiewno-wywiewną.

Działanie nawiewnej wentylacji będzie polegać na tym, że do pomieszczenia nawiewane jest świeże powietrze przez zamontowany w kanale nawiewnym wentylator. Natomiast wywiewna wentylacja mechaniczna polega na tym, że działa wentylator, który umieszczony będzie w kanale wywiewnym, który służy do usuwania powietrza zużytego na zewnątrz.

W przypadku wentylacji wywiewnej stosuje się jeszcze nawiewniki okienne, które mają sprawić, że świeże powietrze dostanie się do pomieszczeń. Wydaje się, że takim najlepszym rozwiązaniem, które daje największy komfort będzie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która będzie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem. W naszym klimacie takie rozwiązanie ma dodatkowo odzysk ciepła. Taka wentylacja ma specjalne urządzenie, które złożona będzie z dwóch wentylatorów, dodatkowo wymiennik ciepła, sterownik, filtr oraz inne elementy, które są określone jako centrala wentylacji.

Jak działa wentylacja mechaniczna?

Centrala odpowiada za usuwanie z pomieszczeń powietrza zużytego oraz wilgoci i zanieczyszczeń. Powietrze nieświeże będzie usuwane na zewnątrz budynku. Dodatkowo oczywiście taka sama ilość świeżego powietrza będzie dostarczona jednocześnie do tych wszystkich pomieszczeń, w których mają przebywać ludzie. Powietrze usuwane jest zaś z tych pomieszczeń, gdzie najczęściej powstają nieprzyjemne zapachy. W ten sposób osiągnąć można możliwie najlepsze efekty tego typu wentylacji i będzie ona dobrze pracować. Jeśli posiadamy wentylacje mechaniczną w domu możemy być pewni, że niezależnie od warunków atmosferycznych zawsze w pomieszczeniu będziemy mieli czyste powietrze w odpowiedniej ilości. Dodatkowo może się także stworzyć należyta cyrkulacja powietrza, które będzie przepływać między pomieszczeniami w taki sposób, że będzie zatrzymywane powstawanie nieprzyjemnych zapachów. W centrali wentylacji montuje się filtry i powietrze zewnętrzne zanim będzie dostawać się do pomieszczeń już zostanie skutecznie oczyszczone z kurzu oraz niewielkich zanieczyszczeń.