Narzędzia skrawające – co warto o nich wiedzieć?

Narzędziami skrawającymi nazywa się narzędzia przeznaczone do obróbki ubytkowej, które są wykorzystywane w procesie skrawania. Skrawanie obejmuje zdejmowanie niewielkich fragmentów obrabianego materiału oraz ma na celu nadanie mu właściwego, ściśle określonego kształtu. Narzędzia skrawające są bardzo popularnymi i chętnie użytkowanymi akcesoriami, które są wykorzystywane zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów.

Narzędzia skrawające – ich klasyfikacja, budowa i rodzaje

Narzędzia przeznaczone do obróbki skrawaniem można podzielić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest klasyfikacja ze względu na sposób ich działania. Narzędzia skrawające dzielimy na te posiadające napęd ręczny oraz urządzenia z napędem maszynowym. Kolejnym sposobem podziału jest sposób obróbki – wyróżniamy tu piły, noże oraz wiertła, które pracują w odmienny sposób oraz posiadają zastosowanie do różnego rodzaju materiałów. Innym sposobem klasyfikacji narzędzi skrawających jest sposób kształtowania przez nie powierzchni – dzielimy je na narzędzia zwykłe, kształtowe i obwiedniowe. Narzędzia do obróbki skrawaniem można także podzielić ze względu na ich zastosowanie wyróżniając akcesoria uniwersalne oraz przeznaczone do zadań specjalnych.

Narzędzia skrawające występują w sześciu rodzajach. Należą do nich noże, frezy, akcesoria do wykonywania otworów, przeciągacze, przepychacze oraz narzędzia do gwintów. Każde z nich zbudowane jest w podobny sposób i składa się z trzech podstawowych części. Pierwszą z nich jest część robocza, która uczestniczy bezpośrednio w procesie skrawania. Drugą częścią jest tzw. część prowadząca, która ma za zadanie wprowadzać oraz wyprowadzać część roboczą do strefy obróbki. Trzecim elementem konstrukcyjnym narzędzi skrawających jest natomiast część chwytowa, która umożliwia połączenie narzędzia z jego napędem. Taki podział i zróżnicowanie narzędzi skrawających pozwala na dopasowanie ich rodzaju do konkretnego zadania oraz uzyskanie odpowiednich rezultatów pracy.

Narzędzia skrawające – co warto o nich wiedzieć?

Zastosowanie narzędzi skrawających w praktyce

Jak sama ich nazwa wskazuje narzędzia skrawające są wykorzystywane w procesie skrawania, czyli obróbki ubytkowej skonkretyzowanego rodzaju materiału. Obróbka skrawaniem to obecnie jedna z najpopularniejszych metod przygotowywania idealnych materiałów, które wykorzystywane są m. in. do produkcji maszyn, silników oraz pojazdów. Ogromne znaczenie ma tu precyzja oraz powtarzalność form, co pozwalają uzyskać profesjonalne narzędzia skrawające przeznaczone do obróbki skrawaniem CNC. Komputerowe sterowanie tym procesem oraz wykorzystanie bardzo ostrych dłut i noży pozwala na realizowanie projektów idealnie zgodnych z dostarczoną dokumentacją techniczną.

Profesjonalne narzędzia skrawające mogą być wykorzystywane do obróbki różnego rodzaju materiałów. Najpopularniejszym z nich jest metal, ale obróbka skrawaniem oprócz niego może być stosowana także do nadawania odpowiedniego kształtu dla kamienia, drewna, tworzywom sztucznym oraz wielu innym twardym tworzywom. Prym wiedzie tu obróbka CNC, która jest ceniona za swoją dokładność i wysoką precyzję, przez co może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie szczególne znaczenie ma nadanie obrabianym przedmiotom ściśle określonego kształtu, wymiaru oraz właściwości.