Charakterystyka i zastosowanie ceramiki ogniotrwałej

Materiały ogniotrwałe okazują się niezbędne we wszelkich instalacjach, w których panuje temperatura co najmniej kilkukrotnie wyższa od temperatury otoczenia. Największe zapotrzebowanie na tego typu materiały notuje się w przemyśle, gdzie ceramika oraz inne konstrukcje są niezbędne na etapie produkcji. Niemniej jednak materiały te są niezbędne także przy budowie wielu instalacji stałych, których przeznaczeniem jest praca w warunkach wysokiej temperatury.

 

Wśród materiałów odpornych na wysokie temperatury, a nawet ogień, znajduje się m.in., ceramika ogniotrwała. Warto nieco bliżej przyjrzeć się specyfice tego materiału. Poniżej omawiamy, czym charakteryzują się produkty ceramiczne odporne na ogień, gdzie znajdują zastosowanie oraz jakie pełnią funkcje.

 

Ogniotrwałość ceramiki

Najodporniejsza na ogień ceramika to materiał, który pozostaje niewzruszony na oddziaływanie temperatury ponad 20 000 stopni Celsjusza. Niemniej jednak tego typu ceramika jest rzadko spotykana, gdyż nie znajduje zbyt wielu zastosowań. Jako ceramikę wysokoogniotrwałą określa się tę, której wytrzymałość jest mniejsza niż 20 000, jednak nie mniejsza, niż 1770 stopni Celsjusza. Standardowa ceramika ogniotrwała to materiał przystosowany do pracy w temperaturze z zakresu 1500-1770 stopni.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o zróżnicowaniu ceramiki odpornej na ogień i wysokie temperatury. Na odmienność poszczególnych gatunków wskazuje choćby wspomniane zróżnicowanie odporności na temperaturę. Tajemnica tkwi w technologii wykorzystywanej podczas przygotowania materiału, jak i w metodach obróbki. Ceramikę przygotowuje się poprzez prasowanie na gorąco, bywa również otrzymywana z mas lejnych lub sypkich. Wśród stosowanych metod obróbki należy natomiast wymienić np. topienie z odlewaniem, obróbkę cieplną, czy też obróbkę bez wypalania.

 

Zastosowanie ceramiki ogniotrwałej

Jak już wspomniano, ceramikę odporną na ogień wykorzystuje się głównie w przemyśle. W hutnictwie żelaza i stali nie sposób obejść się bez tego materiału, który jest m.in. elementem konstrukcyjnym pieców. Niemniej jednak ceramika ogniotrwała znajduje zastosowanie również jako materiał budulcowy innych maszyn i urządzeń, które pracują w wysokich temperaturach. Są to między innymi mieszalniki i kadzie.

 

Ponadto, ceramikę wykazującą się ogniotrwałością wykorzystuje się do produkcji ceramiki tradycyjnej. Okazuje się ona niezbędna na wielu etapach produkcji. Podobnie jak w przypadku hut metali, w fabrykach przygotowujących produkty ceramiczne wykorzystuje się piece ceramiczne. Ponadto, stosuje się również wózki do pieców wykonane z tych materiałów.

 

Odporna na ogień ceramika stosowana jest również w przemyśle chemicznym oraz petrochemicznym. Warto jednak podkreślić, że materiały wykorzystywane w tych branżach muszą posiadać również pewne cechy dodatkowe. Wymagana jest odporność na działanie rozmaitych substancji drażniących. Co więcej, ceramika musi nie tylko znosić wysokie temperatury, ale również ich duże amplitudy. Tylko poprzez odporność na nagły wzrost temperatury może ona pomóc zapobiegać wybuchom lub pożarom.

 

Charakterystyka i zastosowanie ceramiki ogniotrwałej