Charakterystyka wymiany powietrza w domu

Gdy mamy do czynienia z systemem wentylacji mechanicznej wywiewnej, powinniśmy mieć świadomość tego, że charakteryzuje go znacznie większy stopień zaawansowania niż ten, który jest typowy dla wentylacji naturalnej. W tym przypadku głównym elementem staje się wentylator umożliwiający przemieszczanie z jednego miejsca w inne określonych mas powietrza w jednostce czasu.

Jak zatem funkcjonuje wentylacja mechaniczna i co przesądza o jej wysokiej jakości? Trudno dziwić się, że wentylacja mechaniczna dość powszechnie jest postrzegana jako znacznie doskonalsza od swojego naturalnego odpowiednika. Dzieje się tak między innymi dlatego, że jej działanie nie jest uzależnione od czynników atmosferycznych.

Co więcej, nie napotykamy na tak wiele czynników umożliwiających zwiększenie jej wydajności, jak ma to miejsce w przypadku wentylacji naturalnej. Kluczem do sukcesu okazało się zastosowanie wentylatora – urządzenia, które sprawia, że określona ilość powietrza może zostać przemieszczona w jednostce czasu z jednego miejsca w inne. Pozwala to na stworzenie systemu wentylacji wymuszonej. Wentylator ma i tę zaletę, że bez trudu jest w stanie wytworzyć duże podciśnienie. Dzięki temu powietrze może być transportowane z wykorzystaniem dowolnie długich przewodów, które przebiegają w każdym kierunku, a nie tylko pionowo, do czego przyzwyczaiła nas wentylacja grawitacyjna.

Charakterystyka wymiany powietrza w domu

Co ważne, wspomniane przewody nie muszą mieć wcale zbyt dużej powierzchni przekroju, a jej granice wyznacza nie tylko sam hałas, ale również opór przepływu. O systemie wentylacji mechanicznej można mówić jako o wywiewnym jedynie wówczas, gdy zostały w nim zainstalowane tak zwane wentylatory wyciągowe, a więc te, których zadanie polega na wysysaniu powietrza z pomieszczeń, co przyczynia się do powstania w nich podciśnienia.

Wentylatory takie są stosowane dość często jako jej uzupełnienie i mamy z nimi do czynienia między innymi w odniesieniu do mechanicznego wyciągu kuchennego, który sprawia, że realne staje się okresowe zwiększenie intensywności wymiany powietrza na czas gotowania. Taki okap włącza się przecież przede wszystkim po to, aby możliwie jak najszybciej pozbyć się niepożądanych zapachów, a w dalszej kolejności również nadmiaru pary wodnej, która unosi się z kuchni. Również w łazienkach i ubikacjach możemy obserwować rozwiązanie o zbliżonym charakterze funkcję taką pełnią bowiem wentylatory ścienne, które włącza się okresowo.