Czym jest iniekcja ciśnieniowa i dlaczego warto się na nią zdecydować?

Iniekcja ciśnieniowa jest nowoczesną metodą odtwarzania hydroizolacji, która cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Pozwala na zabezpieczenie budynku przed oddziaływaniem na niego wody oraz jej negatywnym wpływem na jego konstrukcję. Brak odpowiedniej izolacji powoduje przedostawanie się wilgoci, która może negatywnie wpływać na trwałość budynku oraz zdrowie jego mieszkańców.

Czym jest i na czym polega iniekcja ciśnieniowa?

Iniekcja ciśnieniowa jest nowoczesną metodą hydroizolacyjną. Polega na wprowadzeniu w strukturę konstrukcji budynku odpowiednio dobranych substancji chemicznych, które posiadają unikalne właściwości izolowania oraz wiązania wody i wilgoci. W celu ich wprowadzenia konieczne jest wywiercenie w murach budynku specjalnych otworów, w które następnie pod wysokim ciśnieniem zaaplikowane zostaną odpowiednio dobrane preparaty.

Iniekcja ciśnieniowa jest skuteczną metodą zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wody i wilgoci na budynek. Skomplikowany proces jej realizacji oraz konieczność prawidłowego doboru materiałów i techniki wykonywania otworów sprawia, że zadanie to warto powierzyć profesjonalnej firmie. Specjaliści przed przystąpieniem do pracy musza bowiem zadbać o wstępną ocenę struktury budynku, dobór właściwych materiałów izolacyjnych oraz ich prawidłowe wprowadzenie do struktury budynku, co pozwoli na osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Czym jest iniekcja ciśnieniowa i dlaczego warto się na nią zdecydować?

Jak przebiega iniekcja ciśnieniowa w praktyce?

Profesjonalna firma świadcząca usługi z zakresu iniekcji ciśnieniowej w pierwszej kolejności dokładnie zapoznaje się ze stanem budynku. W tym celu dokonuje wstępnej ekspertyzy oraz bada przyczyny występowania nadmiernego zawilgocenia. Na podstawie tych ustaleń wybierane są odpowiednie preparaty chemiczne, które zostaną wykorzystane w procesie iniekcji ciśnieniowej. Specjaliści ustalają także rozstaw otworów oraz kąt ich wiercenia.

Po wykonaniu wszystkich tych czynności fachowcy przystępują do fazy właściwej, czyli wprowadzenia preparatów chemicznych do wykonanych nawierceń. Substancje wykorzystywane do iniekcji ciśnieniowej wtłaczane są do wnętrza murów pod wysokim ciśnieniem, którego siła musi być dopasowane do stanu oraz grubości ścian. Dla powodzenia całego przedsięwzięcia ważny jest także dobór odpowiednich narzędzi oraz akcesoriów.

Zalety iniekcji ciśnieniowej, czyli dlaczego warto się na nią zdecydować?

Iniekcja ciśnieniowa może zostać przeprowadzona bez względu na poziom wilgotności murów oraz grubość ścian. Poddane jej mogą zostać grube oraz silnie zawilgocone ściany, które tylko w niektórych sytuacjach będą wymagały dodatkowego osuszenia przed przystąpieniem do realizacji usługi. Iniekcja ciśnieniowa jest ponadto procesem mało inwazyjnym, a jej wykonanie bardzo często pozwala na uniknięcie konieczności wykonania bardziej zaawansowanych i kosztownych prac budowalnych mających na celu odbudowę hydroizolacji.

Profesjonalnie wykonana iniekcja ciśnieniowa pozwala skutecznie i szybko pozbyć się problemu nadmiernie zawilgoconych ścian w budynku i tym samym poprawić komfort korzystania z niego. Długo utrzymująca się podwyższona wilgoć w budynku ma bowiem negatywny wpływ nie tylko na jego trwałość, ale także na zdrowie oraz jakość życia mieszańców.