Sprężarki śrubowe: obsługa i konserwacja

Sprężarki śrubowe są klasyfikowane jako sprężarki o ruchu przerywanym. Zawiera dwie śruby, jedna jest montowana ze sterownikiem z głównym napędem (silnik, turbina), a druga jest napędzana. Dwie śruby są montowane razem za pomocą kół zębatych. Wtedy obracają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ściskają sprężone powietrze olejem w strefie sprężania, aby podnieść jego ciśnienie. Ten typ sprężarki charakteryzuje się dużym przemieszczeniem osiowym podczas pracy, przy pomiarze drgań.

Olej i śruby

Olej znajdujący się wewnątrz sprężarki służy do smarowania śrub, łożysk i uszczelnień podczas pracy. Chroni też przed przegrzaniem. W miarę wzrostu ciśnienia sprężania powietrza (proces termodynamiczny) mogą występować miejscowe naprężenia termiczne w połowie długości śruby (punkty zapalne). Istnieje ryzyko ocierania się śrub o obudowę lub innymi elementami. Aby go zmniejszyć, producenci wytwarzają śruby z materiału o niskiej rozszerzalności cieplnej. W ten sposób można uniknąć przegrzania lub rozszerzania się śrub z powodu nieprawidłowego smarowania albo niedostatecznego chłodzenia.

Olej tworzy też specjalną warstwę ochronną na śrubach. To bardzo ważne, ponieważ wszelkie cząsteczki pyłu wydostające się z filtru zasysającego powietrza zwiększają ryzyko korozji i zarysowania profilu śruby. 

Sprężarki śrubowe: obsługa i konserwacja

Problemy z olejem

Jeśli potrzebna jest naprawa sprężarek, skorzystaj z pomocy specjalisty. Skutecznie zdiagnozuje problem i go rozwiąże. Olej stosowany w tego typu sprężarkach musi wytrzymać ekstremalne temperatury. Wtedy nie będą się z niego wytrącać cząstki stałe w układzie. Blokują filtry oleju i wkłady separatora oleju. Jeśli zastosujesz nieodpowiedni olej, musisz liczyć się z szybszą wymianą wkładu.

Filtry i zanieczyszczenia

Zniszczone lub zapchane filtry zasysające powietrza mogą poważnie uszkodzić sprężarkę. Pył i piasek wpływają niekorzystnie na filtry. Cząstki piasku są bardzo miękkie. Dlatego mogą przechodzić przez otwory filtra ssącego. 

Olej może powrócić i zanieczyścić filtry, jeśli zawory regulujące ciśnienie są uszkodzone lub pęknięte. Wtedy silnik musi pracować intensywniej.

Wzrost mocy silnika

Niewspółosiowość może podwyższyć temperaturę zasysanego powietrza, wadliwe działanie chłodnicy oleju, obniżenie napięcia lub momentu obrotowego silnika. Może również zablokować filtry powietrza.

Pył lub cząstki stałe z powietrza zasysanego albo nieprawidłowego oleju mogą dostać się do łożysk. Wtedy zwiększają ryzyko korozji i uszkadzają wewnętrzne części łożysk. W konsekwencji mogą doprowadzić do przeciążenia silnika. 

Każde zadrapanie śrub zwiększa się podczas ciągłego działania. Wtedy występuje tarcie między śrubą a statyczną obudową. Prowadzi do metalicznych osadów w oleju. Dlatego należy regularnie sprawdzać próbki oleju ze sprężarki pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń i popiołów. Mocniejsza praca silnika oznacza większy hałas. 

Sprzęgła są bardzo ważnym elementem w sprężarce. Przenoszą moc z głównego napędu do maszyny. Składają się z gumowych elementów siodłowych mocowanych między piastą silnika (napędową) a piastą sprężarki.