Odpowiednie zarządzanie magazynem

Proces logistyczny składa się z wielu części składowych. Jedynie ich spójność pozwala na wdrożenie właściwych procedur i zgodnie z nimi ustalenie strategii. Prawidłowe zarządzanie magazynem leży u podstaw optymalizacji całego przedsiębiorstwa.

Odpowiednie zarządzanie magazynem

Kilka najważniejszych zasad w przemyśle

Pierwszą zasadą jest odpowiednie dostosowanie strategii logistycznej do potrzeb. Konkurencja w niemal każdej branży rozrasta się w bardzo szybkim tempie, dlatego należy trzymać rękę na pulsie. Wiadomo, iż poszczególne magazyny różnią się zarówno powierzchnią, jak i ilością personelu oraz liczbą przyjmowanych zamówień. Jeśli magazyn jest niewielki i kompletuje nie więcej niż 50 zamówień w skali dnia, do obsługi wystarczy 5 osób. Natomiast powierzchnia nie musi przekraczać 500 metrów kwadratowych. Większa powierzchnia generowałaby znacznie większe koszty, a te są całkowicie zbędne. Nieco inaczej należy wszystko zorganizować, gdy zamówień jest więcej, wówczas przydatne jest wprowadzenie systemu umożliwiającego seryjną kompletację.

Zasady prawidłowego zarządzania magazynem

Podczas kompletacji zamówień najważniejsze jest niwelowanie błędów, a w początkowej fazie wystarczający może okazać się skaner. Jest on odpowiedzialny za bieżącą weryfikację pod względem zgodności wszystkich pakowanych produktów. Kolejnym krokiem jest jak najlepsze zagospodarowanie powierzchni magazynowej, aby dostęp do każdego elementu nie stwarzał problemów. W żadnym wypadku nie ma miejsca na chaos, wszystko ma być uporządkowane. W ten sposób komfort pracy zachowuje się na najwyższym poziomie i nie występują żadne opóźnienia z tytułu kompletacji zamówień. Pomocne okazują się wydzielone z góry strefy oraz ścieżki logistyczne, dzięki którym nie ma problemów z dotarciem do towaru. Najważniejsze w każdej branży jest pełne zadowolenie klienta, które rzutuje na to, w jakiej kondycji pozostaje przedsiębiorstwo. Należy zatem zadbać o to, by nie spotkało go żadne rozczarowanie. Tak się stanie jeśli zautomatyzuje się między innymi proces aktualizacji stanów magazynowych. Dzięki temu nie pojawi się ryzyko braku towaru po stwierdzeniu płatności.