Zarządzanie wspólnotą – co oferują zewnętrzne firmy?

Zarządzanie wspólnotą jest złożoną i skomplikowaną czynnością, za której właściwą realizację odpowiedzialna jest wspólnota mieszkaniowa. Może ona samodzielnie wykonywać związane z tym obowiązki, ale może także powierzyć je zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi. To drugie rozwiązanie niesie za sobą liczne korzyści, gdyż zdejmuje z barek wspólnoty problemy i obwiązki z tym związane oraz gwarantuje ich realizację na najwyższym poziomie.

Na czym polega zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?

W każdym mieście funkcjonują osiedla mieszkaniowe. Wspólnota mieszkaniowa to nic innego, jak zrzeszenie właścicieli lokali znajdujących się w konkretnej nieruchomości. Dzieli się je na małe wspólnoty mieszkaniowe, w których skład wchodzi mniej niż siedem lokali oraz duże, liczące sobie więcej niż siedem mieszkań. Zasady funkcjonowania każdej wspólnoty mieszkaniowej są regulowane przez ustawę o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny. Wspólnoty mieszkaniowej nie należy jednak mylić ze spółdzielnią mieszkaniową posiadającą osobowość prawną – są to dwa odrębne podmioty.

Każda wspólnota mieszkaniowa powołuje zarząd, który jest organem kierującym jej sprawami i reprezentującym jej interesy na zewnątrz. W skład zarządu zwykle wchodzą członkowie wspólnoty, aczkolwiek mogą go tworzyć także osoby z zewnątrz. Zarząd jest ustanawiany poprzez głosowanie i to on mianuje zarządcę lub administratora, którzy pełnią z kolei nadzór nad wszelkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem obiektu – kwestiami technicznymi, finansowymi, księgowymi, prawnymi, porządkowymi i innymi. Zarządzanie wspólnotą może być także realizowane przez zewnętrzną firmę, która posiada własnych, wysoko wykwalifikowanych zarządców i administratorów.

Zarządzanie wspólnotą – co oferują zewnętrzne firmy?

Zarządzanie wspólnotą przez zewnętrzną firmę

Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych, zdając sobie sprawę z wysokiego stopnia skomplikowania ciążących na nich obowiązków, decyduje się nawiązać w tym zakresie współpracę z zewnętrzną firmą i to właśnie jej powierzyć pieczę nad zarządzaniem wspólnotą. Jest to bardzo dobra i trafna decyzja, która wkrótce przyniesie liczne korzyści. Przede wszystkim, współpraca z wyspecjalizowaną w zakresie zarządzania wspólnotą firmą zdejmuje z samej wspólnoty praktycznie wszystkie, ciążące na niej obowiązki oraz odpowiedzialność za ich prawidłową realizację.

Firma oferująca zarządzanie wspólnotą posiada niezbędne zasoby i narzędzia, które pozwalają jej otoczyć budynek kompleksową opieką oraz zadbać o praktycznie każdy aspekt jego funkcjonowania. Zatrudnia w swoich szeregach starannie wybranych profesjonalistów, wśród których znajdują się m. in. zarządcy i administratorzy, księgowi, radcy prawni, technicy, konserwatorzy, ekonomiści i wielu innych, których profesjonalne usługi mogą przydać się na każdym etapie funkcjonowania nieruchomości. Ich wzajemna współpraca pozwala nie tylko zapewnić obiektowi prawidłowe funkcjonowanie i zadowolenie jego bezpośrednich użytkowników, ale w dłuższej perspektywie czasowej dodatkowo podnieść jego wartość rynkową oraz prestiż wśród lokalnej społeczności.